Điều khoản và điều kiện

Điều khoản sử dụng

Các Điều khoản sử dụng này chi phối việc bạn sử dụng hệ thống CoKoong và, trừ khi có quy định khác, đối với việc bạn sử dụng bất kỳ trang web hoặc ứng dụng di động nào khác do chúng tôi sở hữu hoặc điều hành hoặc vận hành thay mặt cho khách hàng của chúng tôi (gọi chung là “CoKoong”). Vui lòng đọc kỹ Điều khoản sử dụng này trước khi sử dụng CoKoong.

Đồng ý với các điều khoản

Bằng việc sử dụng CoKoong, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng này và Chính sách quyền riêng tư trực tuyến chung của CoKoong (dành cho khách truy cập từ mười tám tuổi trở lên) hoặc Chính sách quyền riêng tư trực tuyến dành cho trẻ em của CoKoong (dành cho khách truy cập dưới mười tám (18) tuổi tuổi) được đưa vào đây để tham khảo. Mỗi lần bạn sử dụng CoKoong, bạn khẳng định lại sự chấp nhận của bạn đối với các Điều khoản sử dụng hiện hành. Nếu bạn không muốn bị ràng buộc bởi các Điều khoản sử dụng này, biện pháp khắc phục duy nhất của bạn là ngừng sử dụng CoKoong.

CoKoong có thể thay đổi các Điều khoản sử dụng này bất kỳ lúc nào và theo quyết định riêng của mình. Điều khoản sử dụng đã sửa đổi sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng và bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng mới được đăng bằng cách tiếp tục sử dụng CoKoong. Bạn có trách nhiệm cập nhật thông tin về bất kỳ thay đổi nào. Nếu bạn không đồng ý với Điều khoản sử dụng đã sửa đổi, biện pháp khắc phục duy nhất của bạn là ngừng sử dụng CoKoong.

Tài khoản

Bạn có thể được yêu cầu tạo tài khoản và chỉ định mật khẩu để sử dụng một số tính năng nhất định trên CoKoong. Bạn đồng ý cung cấp, duy trì và cập nhật thông tin trung thực, chính xác, cập nhật và đầy đủ về bản thân khi được quy trình đăng ký nhắc nhở. Bạn không được mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào hoặc trình bày sai danh tính hoặc mối quan hệ của bạn với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, kể cả việc sử dụng tên người dùng, mật khẩu hoặc thông tin tài khoản khác của người khác.

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của mật khẩu và tài khoản của bạn. Và bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi hoạt động do bạn hoặc bất kỳ ai sử dụng tài khoản của bạn thực hiện. Bạn đồng ý bảo vệ mật khẩu của mình khỏi bị người khác truy cập. Nếu bạn tin rằng tài khoản của mình đã bị xâm phạm, bạn phải liên hệ ngay với chúng tôi qua thư theo địa chỉ: app@CoKoong.co.uk hoặc gửi tin nhắn đến dịch vụ trò chuyện trực tiếp của chúng tôi. Bạn đồng ý bồi thường và giữ CoKoong vô hại đối với những tổn thất mà CoKoong hoặc một bên khác phải gánh chịu do người khác sử dụng tài khoản của bạn do bạn không sử dụng cẩn thận hợp lý để bảo vệ mật khẩu của mình.

Huỷ bỏ

Bạn có quyền hủy đơn đặt hàng của mình trong vòng 5 phút sau khi đơn hàng của bạn được đặt trên nền tảng CoKoong. Sau thời điểm này, nhà hàng sẽ bắt đầu chuẩn bị đồ ăn và do đó sẽ không thể hoàn lại tiền. Để tránh nghi ngờ, thời gian sẽ được đánh giá dựa trên thời điểm bạn thực hiện cuộc gọi với trung tâm cuộc gọi của chúng tôi hoặc gửi tin nhắn đến dịch vụ trò chuyện trực tiếp của chúng tôi. Trong trường hợp đặt hàng thu tiền, đơn hàng của bạn sẽ được giao theo hướng dẫn và người cầm lái phải thu tiền mặt. Trong trường hợp khách hàng từ chối thanh toán tiền mặt cho người lái của chúng tôi, foodtiger có quyền giới hạn các khoản thanh toán bằng tiền mặt của họ trong tương lai.

Nội dung do Người dùng khác đăng

CoKoong không chịu trách nhiệm và không xác nhận nội dung trong bất kỳ bài đăng nào được thực hiện bởi những người dùng khác trên CoKoong. Trong mọi trường hợp, CoKoong sẽ không chịu trách nhiệm trực tiếp hoặc gián tiếp đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào gây ra hoặc được cho là đã gây ra cho bạn liên quan đến bất kỳ Nội dung nào được đăng bởi bên thứ ba trên CoKoong. Nếu bạn phát hiện ra việc lạm dụng CoKoong bởi bất kỳ người nào, vui lòng liên hệ với CoKoong qua thư tại: app@CoKoong.co.uk hoặc gửi tin nhắn đến dịch vụ trò chuyện trực tiếp của chúng tôi.

Nếu bạn cảm thấy bị đe dọa hoặc tin rằng người khác đang gặp nguy hiểm, bạn nên liên hệ với cơ quan thực thi pháp luật địa phương ngay lập tức.

Các hoạt động bị cấm trên CoKoong

Sau đây là danh sách một phần các loại hành vi bất hợp pháp hoặc bị cấm trên CoKoong. Chúng tôi có quyền điều tra và thực hiện hành động pháp lý thích hợp đối với bất kỳ ai, theo quyết định riêng của CoKoong, tham gia vào bất kỳ hoạt động nào bị cấm. Các hoạt động bị cấm bao gồm - nhưng không giới hạn - những hoạt động sau:

- Sử dụng CoKoong cho bất kỳ mục đích nào vi phạm luật hoặc quy định của địa phương, tiểu bang hoặc liên bang;
- Đăng nội dung vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền riêng tư, quyền công khai, quyền bí mật kinh doanh hoặc bất kỳ quyền nào khác của bất kỳ bên nào;
- Đăng nội dung bất hợp pháp, tục tĩu, phỉ báng, đe dọa, quấy rối, lạm dụng, vu khống, thù hận hoặc gây khó xử cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác theo quyết định riêng của CoKoong hoặc theo các tiêu chuẩn của cộng đồng địa phương;
- Đăng nội dung cấu thành hành vi bắt nạt trên mạng, do CoKoong quyết định theo quyết định riêng của mình;
- Đăng nội dung mô tả bất kỳ hành vi nguy hiểm, đe dọa tính mạng hoặc rủi ro nào khác;
- Đăng số điện thoại, địa chỉ đường phố, hoặc họ của bất kỳ người nào;
- Đăng URL lên CoKoong bên ngoài hoặc bất kỳ dạng HTML hoặc mã lập trình nào;
- Đăng bất cứ thứ gì có thể là "thư rác".

--------

Terms of Use

These Terms of use govern your use of the CoKoong system and, unless otherwise stated, to your use of any other website or mobile application owned or operated by we or operated on behalf of our client (collectively the “CoKoong”). Please read these Terms of use carefully before using the CoKoong.

Agreement to Terms

By using the CoKoong, you agree to these Terms of Use and the CoKoong General Online Privacy Policy (for visitors who are eighteen years of age or over) or the CoKoong Children’s Online Privacy Policy (for visitors who are under eighteen (18) years of age) which are incorporated herein by reference. Each time you use the CoKoong, you reaffirm your acceptance of the then-current Terms of Use. If you do not wish to be bound by these Terms of use, your only remedy is to discontinue using the CoKoong.

CoKoong may change these Terms of use at any time and in its sole discretion. The modified Terms of use will be effective immediately upon posting and you agree to the new posted Terms of Use by continuing your use of the CoKoong. You are responsible for staying informed of any changes. If you do not agree with the modified Terms of use, your only remedy is to discontinue using the CoKoong.

Accounts

You may be required to create an account and specify a password to use certain features on the CoKoong. You agree to provide, maintain and update true, accurate, current and complete information about yourself as prompted by the registration processes. You may not impersonate any person or entity or misrepresent your identity or affiliation with any person or entity, including using another person’s username, password, or other account information.

You are entirely responsible for maintaining the confidentiality of your password and your account. And you are entirely responsible for all activity made by you or anyone that uses your account. You agree to safeguard your password from access by others. If you believe that your account has been compromised, you must immediately contact us by mail at: app@CoKoong.co.uk or send a message to our live-chat service. You agree to indemnify and hold harmless CoKoong for losses incurred by CoKoong or another party due to someone else using your account as a result of your failure to use reasonable care to safeguard your password.

Cancellation

You have the right to cancel your order up to five minutes after your order is placed on the CoKoong platform. After this point, the restaurant would have started to prepare the food and therefore no refunds would be possible. For the avoidance of doubt, timing will be assessed based on the point you place your call with our call-center, or send a message to our live-chat service. In the event of a cash-on-delivery order, your order will be delivered as instructed and cash must be collected by the rider. In the event that a customer refuses to pay the cash to our rider, foodtiger reserves the right to limit his/her future cash payments.

Content Posted by Other Users

CoKoong is not responsible for, and does not endorse, content in any posting made by other users on the CoKoong. Under no circumstances shall CoKoong be held liable, directly or indirectly, for any loss or damage caused or alleged to have been caused to you in connection with any Content posted by a third party on the CoKoong. If you become aware of misuse of the CoKoong by any person, please contact CoKoong by mail at: app@CoKoong.co.uk or send a message to our live-chat service.

If you feel threatened or believe someone else is in danger, you should contact the local law enforcement agency immediately.


Activities Prohibited on the CoKoong

The following is a partial list of the kinds of conduct that are illegal or prohibited on the CoKoong. We reserves the right to investigate and take appropriate legal action against anyone who, in CoKoong sole discretion, engages in any of the prohibited activities. Prohibited activities include — but are not limited to — the following:

- Using the CoKoong for any purpose in violation of local, state, or federal laws or regulations;
- Posting content that infringes the intellectual property rights, privacy rights, publicity rights, trade secret rights, or any other rights of any party;
- Posting content that is unlawful, obscene, defamatory, threatening, harassing, abusive, slanderous, hateful, or embarrassing to any other person or entity as determined by CoKoong in its sole discretion or pursuant to local community standards;
- Posting content that constitutes cyber-bullying, as determined by CoKoong in its sole discretion;
- Posting content that depicts any dangerous, life-threatening, or otherwise risky behavior;
- Posting telephone numbers, street addresses, or last names of any person;
- Posting URLs to external CoKoong or any form of HTML or programming code;
- Posting anything that may be “spam".

×

Giỏ hàng

{{ item.name }}

{{ item.quantity }} x {{ item.attributes.friendly_price }}

Giỏ hàng trống! Cộng: {{ totalPrice }}.000 đồng